Farmako/vigilance

Farmakovigilanční systém

u léčivých přípravků

Farmakovigilance hraje zásadní roli při umožnění registrace a prodeje léčivých přípravků. Jedná se o kritickou infrastrukturu společnosti, která umožňuje odhalování a prevenci nežádoucích účinků léčiv a včasné varování před možnými riziky. Efektivní postupy v oblasti farmakovigilance vedou k dlouhodobé obchodní udržitelnost farmaceutické společnosti, která tak může těžit ze své pozice na trhu a je tak stabilním partnerem pro pacienty při řešení jejich obtíží. 

Naše společnost zajišťuje všechny klíčové činnosti v oblasti farmakovigilance:

 • Zajištění EU QPPV & Deputy, Lokální kontaktní osoba
 • Vytvoření, aktualizace a optimalizace PSMF
 • Vytvoření a racionalizace procesů a řízené dokumentace vč. vyhodnocení vhodnosti implementace automatizovaných systémů
 • Vytvoření a udržování plánu na řízení a minimalizaci rizik
 • Komunikace s regulátory
 • Screening lokální i mezinárodní literatury
 • Vytváření periodických zpráv o bezpečnosti a klinické praxi
 • Školení
 • Audity v oblasti farmakovigilance

Veškerou dokumentaci můžeme zpracovávat v češtině, slovenštině či angličtině podle přání našich zákazníků. 


Systém vigilance

u zdravotnických prostředků

Po implementaci MDR (Nařízení EU 2017/745) se oblast vigilance stává stále důležitější. Společnost QMFocus nabízí svým partnerům komplexní pomoc při nastavení, udržování či v případě potřeby kompletní zajištění vigilančního systému. Při naplňování vigilančních požadavků zejména v procesech analýz mohou naši klienti využít tým odborníků (lékařů s více než desetiletou praxí z oblastí: kardiologie, léčbou bolesti, nefrologie, plicní, diabetologie, oftalmologie, dermatologie). 

Naše společnost zajišťuje všechny klíčové činnosti v oblasti vigilance:

 • Spolupráce při vypracování technické dokumentace v části řízení rizik (z hlediska zdravotnického personálu - zdrav. sestra a lékař) zejména v oblastech kardiologie, léčba bolesti, nefrologie, plicní, diabetologie, oftalmologie, dermatologie
 • Vytvoření, aktualizace a optimalizace Systému výrobce pro sledování po uvedení na trh
 • Vypracování plánu sledování po uvedení na trh
 • Vyhotovení zprávy o sledování po uvedení na trh
 • Pravidelná aktualizace zprávy o bezpečnosti
 • Zajištění ohlašování závažných nežádoucích příhod a bezpečnostních nápravných opatření v terénu
 • Analýza závažných nežádoucích příhod a bezpečnostních nápravných opatření v terénu
 • Hlášení trendu
 • Zpracování analýzy údajů týkajících se vigilance
 • Vytvoření a racionalizace řízené dokumentace
 • Komunikace s regulátory

Veškerou dokumentaci můžeme zpracovávat v češtině, slovenštině či angličtině podle přání našich zákazníků. 

MUDr. Ivana Kodatová

V oblasti bezpečnosti léčiv se pohybuji bezmála 20 let. Nastavovala jsem farmakovigilanční systémy pro originální i generické léčivé přípravky vč. opiátů, inovativních léčiv a radiofarmak. V oblasti zdravotnických prostředků se specializuji na nastavování vigilance u klasifikaci III, zejména pak na ty prostředky, jejichž součástí je i léčivý přípravek.