Naše vedení

Praxe a zkušenosti

MUDr. Ivana Kodatová

Vítejte na stránkách poradenské společnosti QMFocus.

Naše zkušenosti vycházejí z více než 20 let působení ve farmaprůmyslu i klinické praxe. Svým klientům z řad držitelů rozhodnutí o registraci a výrobců zdravotnických prostředků nabízíme dlouhodobou podporu v oblasti kvality, farmakovigilance, distribuce, kliniky. 

S ohledem na finanční náročnost procesů u jednotlivých aktérů na farmaceutickém trhu (farmaceutické společnosti, výrobci zdravotnických prostředků, distributoři aj.) se rovněž zabýváme pomocí při vyřizování dotací včetně následného řízení.

V rámci jednorázové podpory se soustředíme zejména na oblast auditů, přípravu klientů na inspekce státních autorit a implementaci legislativních změn do vnitřních postupů klientů.

U každého problému jdeme k podstatě věci a poskytujeme taková řešení, která splňují všechny požadavky a zároveň jsou pro našeho klienta nákladově efektivní.

Budujeme spolupráci na otevřeném přístupu, založeném na kvalitní práci a objektivních informacích, nikoli na obavách z regulací, termínů a kontrol.

Se společností QMFocus na to nikdy nejste sami.

Těším se na spolupráci s Vámi!

Iva Kodatová a její tým