Filozofie práce

S námi to zvládnete

Nebojte se požádat nás o pomoc


V naší společnosti prosazujeme pravidlo, že každý má právo na pomoc a naším úkolem je snažit se najít způsob, jak mu pomoc poskytnout nebo jej alespoň nasměrovat na správnou cestu, pokud mu za daných podmínek sami pomoci nemůžeme. Bereme vážně i malé i velké projekty a chápeme jejich důležitost. Vždy se snažíme s klientem najít cestu zvládnutelnou procesně a finančně tak, abychom mu pomohli dojít do cíle.

Spolupracujeme s odborníky z řad auditorů, znalců finančního trhu, chemiků, a zejména lékařů a farmaceutů, kteří mají přímý dlouhodobý kontakt s pacienty, zastávají stejné etické principy, jejich práce je baví a jsou rádi, že mohou podpořit fungování trhu s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky a v konečném výsledku tak pomoci pacientům.


Zásady naší práce

Pracujeme jen na tom, co opravdu potřebujete....

Nenabízíme předdefinovaný balíček služeb, z nichž využijete jen některé, ale platíte všechny. Na základě rychlé analýzy Vašeho podnikání a Vašich potřeb společně vyhodnotíme, které z námi zajišťovaných služeb pro Vás budou přínosem.


... efektivně a operativně...

Neztrácíme čas zbytečným besedováním a vymýšlením příkras. Práci pro klienty se snažíme odvést v nejvyšší možné kvalitě, s využitím našeho vnitřního systému kontrol, ale rychle a efektivně.

Pokud jste našimi klienty a potřebujete naši okamžitou podporu v nenadálé situaci, prostě nám zavoláte a my přijedeme!

...a za rozumnou cenu.

Snažíme se podpořit své klienty   v jejich podnikání a chápeme, že naše služby musejí být také finančně přijatelné. Své vlastní procesy optimalizujeme tak, aby naše služby mohly být cenově efektivní.

Naše hodnoty

Cílem naší práce je komplexní péče o klienta. Snažíme se poznat jeho potřeby a pochopit každý střípek v mozaice jeho činnosti a odhalit vazby mezi nimi tak, abychom mu mohli pomoci optimalizovat celkový obraz, překonat různorodé výzvy a pokrýt všechny oblasti, v kterých potřebuje podporu. Dokážeme Vám však poradit i s dílčími kroky ve Vašich procesech nebo případnými nápravnými opatřeními a rozumíme tomu, že jsou neméně důležité.

Naše výsledky jsou založeny na otevřené komunikaci s klienty, pečlivé a zodpovědné práci, expertních znalostech a zkušenostech členů našeho týmu a v neposlední řadě na silném morálním kodexu naší společnosti.

V naší společnosti děláme vše pro to, abychom se my i Vy, naši klienti, cítili klidně a bezpečně. Ctíme vysoké morální a etické standardy chování, které jsou integrovány do všech našich procesů od komunikace s autoritami a jednání s vrcholovým vedením firem až po běžnou každodenní činnost. Zakládáme si na jasné a otevřené komunikaci s klienty stejně jako na kvalitě provedené práce.