Audity

Audity a kontroly

Identifikace a řízení rizik ve Vaší společnosti

Jedním ze základních pravidel naší společnosti je: "Znej svá rizika". Naše společnost má dlouholetou zkušenost v nastavování a vykonávání interních a externích auditních misí. Věříme, že správný systém auditů zlepšuje procesy a pomáhá při rozvoji podnikání.
Naše společnost se zaměřuje nejen na komplexní zajištění audit managementu u našich partnerů, ale i na poradenství a pomoc při zvládání obtíží týkající se i pouze dílčích kroků či nápravných opatření. Naše společnost se rovněž zaměřuje na nastavení kontrolních mechanizmů uvnitř společností i ve vztahu k vendorům.

Naši matematici, kteří mají dlouholeté zkušenosti s postupy dle Zákona o kontrole, neboť podle nich postupovali během své kariéry ve finančním sektoru, zajišťují audity a validace v oblasti AI a automatizovaných procesů.

Nabízíme:

  • Identifikace a řízení rizik
  • Nastavení auditního a kontrolního plánu (strategického, taktického apod.)
  • Nastavení kontrolních mechanismů pro kontinuální identifikaci a řízení rizik
  • Ověření funkčnosti Business continuity
  • Vlastní provedení auditů
  • Příprava na inspekce státních autorit podle zákona o kontrole č. 255/2012 Sb.
  • CAPA management včetně nápravných opatření
  • Audity automatizovaných systémů před jejich nasazením a v průběhu jejich používání
  • Audity AI
  • Zátěžové testy a simulace
Veškerou dokumentaci můžeme zpracovávat v češtině, slovenštině či angličtině podle přání našich zákazníků. 

Ing. Richard Kodat

V oblastech správné klinické praxe a farmakovigilance se pohybuji od roku 2010. Pracoval jsem pro velké farmaceutické společnosti s portfoliem originálních léčivých přípravků, jakož i pro menší společnosti s generiky. Vzhledem k tomu, že mě velmi zajímalo, jak funguje řízení velkých a komplexních QMS s velkým množstvím robustních matematických modelů a automatizovaných systémů pro řízení a provádění procesů, začal jsem pracovat v České národní bance, kde jsem se  vypracoval na pozici vrchního experta pokročilých kvantitativních metod. Od roku 2022 jsem členem komory interních auditorů.