Distribuce

Zajištění efektivní distribuce

u léčivých přípravků & zdravotnických prostředků

Distribuce léčiv a zdravotnických prostředků je klíčovým prvkem ve zdravotnickém systému zajišťujícím dostupnost těchto produktů pro pacienty včas a v potřebném množství. Efektivní distribuce umožňuje lékařům a pacientům získat přístup k nezbytným léčivům, což je zásadní pro úspěšnou léčbu nemocí.  

Naše společnost nabízí:

  • Vyhodnocení vhodných distribučních modelů pro konkrétní případ klienta
  • Zajištění kvalifikované osoby pro distribuci - každý MAH musí mít jednu kvalifikovanou osobu
  • Vypracování efektivních metodik pro zajištění požadavků na správnou distribuční praxi
  • Vypracování systémů pro hlášení závad v jakosti
  • Vypracování systémů pro sledování teploty, vlhkosti a dalších požadavků na přepravu a skladování
  • Vypracování vhodných metod pro zajištění propouštění léčivých přípravků zpět do distribuce


Veškerou dokumentaci můžeme zpracovávat v češtině, slovenštině či angličtině podle přání našich zákazníků. 

MUDr. Ivana Kodatová

Mám více než sedm let zkušeností jakožto osoba odpovědná za distribuci. Ve společnosti QMFocus máme tým odborníků, aby byl splněn požadavek "1 kvalifikovaná osoba za distribuci => 1 MAH".