Kvalitní procesy bez zbytečností

Optimalizace procesů ∙ Řízení rizik ∙ Kontinuální rozvoj

Farmako/vigilance

Bezpečnosti léčiv a zdravotnických prostředků bez starostí

Od navržení designu farmakovigilančního systému k jeho implementaci a naplňování s využitím více než 20 let zkušeností v oblasti léčiv.

Quality management system

Trvalý růst pomocí řízení kvality

QMFocus je poskytovatel poradenských služeb se zaměřením na zavedení systému řízení kvality.

Studie/Klinické zkoušky

Komplexní řízení projektů a inovací

QMFocus, s.r.o. dlouhodobě pomáhá společnostem snižovat náklady při zavádění nových projektů nebo zkvalitňováním již existujících procesů.

Audity a kontroly

Identifikace a řízení rizik ve Vaší společnosti

Úkolem QMFocus, s.r.o. je identifikovat rizika prostřednictvím nezávislých auditů nebo pomoci nalézt a nastavit systém pro jejich řízení.

Distribuce

Bezproblémová dostupnost léčiv a zdravotnických prostředků

Každý léčivý přípravek nebo zdravotnický prostředek má své nároky a požadavky na distribuční kanál. S námi najdete optimální řešení.

Dotace & Finanční stabilita

Růst podnikání pomocí finanční stability a vhodných nástrojů finančního trhu

QMFocus pomáhá svým klientům nalézt ty správné metody finančního řízení, díky kterému budou upevňovat svou pozici na trhu a rychleji získají konkurenční výhodu.