Kvalitní procesy bez zbytečností

Optimalizace procesů ∙ Řízení rizik ∙ Kontinuální rozvoj

Farmakovigilance

Zajištění farmakovigilančního systému 

Farmakovigilance hraje zásadní roli při odhalování a prevenci nežádoucích účinků léčiv, včasném varování před možnými riziky. Efektivní postupy v oblasti farmakovigilance přispívají dlouhodobou obchodní udržitelnost farmaceutické společnosti. Naše společnost poskytuje všechny klíčové činnosti v oblasti farmakovigilance:

  • Vytvoření, aktualizace a optimalizace PSMF
  • Vytvoření a racionalizaci řízené dokumentace
  • Komunikace s regulárory
  • Screening lokální i mezinárodní literatury
  • Školení
  • Audity
  • Zajištění EU QPPV (Deputy), Lokální kontakní osoba

Quality management system

Trvalý růst pomocí řízení kvality

Potřebujete pomoci či poradit s naplňováním dílčích procesů nebo nastavit Quality Management System (QMS) ve vaší společnosti? QMFocus, s.r.o. je specializovaný poskytovatel poradenských služeb se zaměřením právě na zavedení systému řízení kvality. Pomůžeme Vám zanalyzovat aktuální situaci a pomoci nastavit QMS v plném rozsahu na míru Vaší společnosti.

Nabízíme: 

 • Zavedení procesů pro zajištění Business continuity
 • Příprava a udržování metodiky (SOP)
 • Personální řízení
 • Compliance
 • Školení pracovníků
 • Vendor management
 • Nastavení procesu kvalitního Home Office

Audity a kontroly

Identifikace a řízení rizik ve Vaší společnosti

Jedním ze základních pravidel naší společnosti je: "Znej svá rizika". Naše společnost má dlouholetou zkušenost v nastavování a vykonávání interních a externích auditních misí. Věříme, že správný systém auditů zlepšuje procesy a pomáhá při rozvoji podnikání.
Naše společnost se zaměřuje nejen na komplexní zajištění audit managementu u našich partnerů, ale i na poradenství a pomoc při zvládání obtíží týkající se i pouze dílčích kroků či nápravných opatření.
Identifikace rizik však není pouze o auditní oblasti. Naše společnost se rovněž zaměřuje na nastavení kontrolních mechanizmů uvnitř společností, jakož i ve vztahu k vendorům.

Nabízíme:

 • Identifikace a řízení rizik
 • Nastavení auditního a kontrolního plánu (strategického, taktického apod.)
 • Nastavení kontrolních mechanismů pro kontinuální identifikaci a řízení rizik
 • Ověření funkčnosti Business continuity
 • Vlastní provedení auditů
 • Příprava na inspekce státních autorit
 • CAPA management včetně nápravných opatření

Optimalizace procesů

Komplexní řízení projektů a inovací

Naší velkou motivací je provádět činnosti správně, bez zbytečností a příkras, tak, aby naši partneři skutečně využívali svůj potenciál a mohli dlouhodobě dosahovat svých cílů.

Naše společnost se proto zaměřuje na testování optimálnosti procesů při současném nastavení a dále komplexní i dílčí řízení projektů tak, aby jednotlivé procesy byly nastaveny v souladu s potřebami našich partnerů, neboť vše stojí čas a peníze. 

Nabízíme:

 • Analýza nastavení procesů z hlediska jejich efektivity
 • Navrh a implementace optimálních řešení
 • Nastavení a řízení Lean managementu
 • Komplexní i dílčí řešení projektů
 • Řízení změn