Dotace & Finanční stabilita


Dotace

Identifikace vhodných dotačních výzev a kompletní podpora  v průběhu dotačního řízení

Společnost QMFocus zřídila oddělení, které se výhradně specializuje na vyřizování dotací. Díky tomu můžeme zajistit klientům naprosto individuální přístup k vyhledávání dotací, příp. jednat o daňovém zvýhodnění či jiné formě obdobné podpory. Tento tým se zaměřuje jak na nabídky ze strany České republiky, tak i nabídky ze strany Evropské unie a jejích institucí. 

 • Nabízíme služby v hledání nových dotačních příležitostí podle zaměření našich klientů
 • Zohlednění časového harmonogramu Vašich projektů
 • Zhodnocení efektivnosti a návratnosti Vašich investic
 • Nabízíme komplexní služby od poradenství až po plné zastupování v průběhu celého dotačního řízení
 • Zpracování žádosti o podporu
 • Realizace projektu a zpracování žádosti o platbu
 • Monitoring po vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory

Veškerou dokumentaci můžeme zpracovávat v češtině, slovenštině či angličtině podle přání našich zákazníků. 


  Finanční stabilita

  Poradenství v oblasti financí

  Chápeme, že orientovat se ve světě financí a bankovních služeb může být náročné. Šetřte své síly a spojte se s námi! V návaznosti na audit QMS a vendor managementu Vám naši poradci pomohou vyhodnotit ekonomickou stránku probíhajících či plánovaných projektů Vašeho podniku. Také Vám pomůžeme zanalyzovat účelnost, efektivnost a hospodárnost vynakládaných prostředků, což Vám může přinést jak okamžité snížení nákladů, tak zvýšení šance na čerpání dotací nebo využívání daňových úlev. Podpoříme Vás také v případě, že potřebujete bankovní úvěrový produkt nebo leasing.

  • Audit QMS (systém řízení kvality) z pohledu jeho ekonomické stránky
  • Analýza účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků
  • Audit vendor managementu
  • Analýza business continuity a cenové efektivity a finanční stability dodavatelů
  • Smluvní ošetření vztahu s dodavateli
  • Analýza a pomoc s výběrem a zprocesováním vhodného úvěrového produktu či leasingu
  • Vyhodnocení nákladů
  • Sepsání úvěrového návrhu, pomoc při kompletaci podkladové dokumentace
  • Podpora při plnění následných podmínek


  Veškerou dokumentaci můžeme zpracovávat v češtině, slovenštině či angličtině podle přání našich zákazníků. 

  Dotace

  Ing. Martin Kvíz

  Martin Kvíz je odborným garantem služeb souvisejících s vyřizováním dotací. Zaměřuje se na hledání zajímavých dotačních výzev v oblasti farmacie a zdravotnictví pro naše klienty. Jeho dlouholeté zkušenosti využívá náš tým při poskytování služeb ve všech fázích dotačního řízení i v získávání dalších forem podpor ze strany veřejného sektoru.

  Martin dovedl k úspěchu řadu náročných projektů, např. projektů pro vědu a výzkum na půdě AV ČR (Ústav experimentální medicíny) nebo řízení dotačních programů pro zdravotnická zařízení jako jsou IKEM, Ústav hematologie a krevní transfúze, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Ústav pro péči o matku a dítě či Fakultní nemocnice Na Bulovce. Své manažerské schopnosti uplatnil též při vytvoření a vedení Centra dotačního poradenství ČSOB Leasing.

  Finanční stabilita

  RNDr. Jitka Špinková

  Jitka Špinková u nás garantuje kvalitu v oblasti finančního poradenství. Její dlouholeté zkušenosti z bankovního dohledu v České národní bance jsou cennou oporou pro náš tým. Během své praxe se zaměřovala především na kontrolu úvěrování malých, středních i velkých podniků a účelově založených společností v komerčních bankách. Své analytické schopnosti a matematické vzdělání dále využívala při auditování vývoje, použití a validace matematických (statistických) modelů pro vyhodnocování rizika bankovních portfolií.