Studie / Klinické zkoušky

Hodnocení a prokazování bezpečnosti produktů

u léčivých přípravků & zdravotnických prostředků

Studie a klinické zkoušky jsou účinným nástrojem při získávání klíčových informací o fungování (zejm. s ohledem na jeho bezpečnost vč. interakce s dalšími produkty) léčivého přípravku a zdravotnického prostředku. Jak v oblasti léčivých přípravků, tak v oblasti zdravotnických prostředků zajišťujeme vypracování kompletní dokumentace nutné k podání na SÚKL u NIS a PMCF. Následně poskytujeme poradenství v průběhu provádění studie / zkoušky vč. konzultací při vytváření periodických zpráv, jakož i finální zprávy. 

Naše společnost nabízí:

  • Vypracování analýzy dostupných literárních materiálů před procesem studie / zkoušky
  • Vyhodnocení vhodného modelu a metody pro proces studie / zkoušky
  • Vypracování protokolu, podkladů pro schválení na etické komise, informovaného souhlasu a další nutné dokumentace
  • Kompletace a podání dokumentů pro schválení na SÚKL vč. hlášení klíčových údajů (jako jsou např. zahájení /ukončení)
  • Konzultace vč. vypracování relevantních dokumentů v případě odchylek a změn v průběhu studie / zkoušky
  • Podílení se na sledování / sběru dat, analýze dat
  • Zaznamenávání a ohlašování nepříznivých událostí, ke kterým dojde během klinických zkoušek
  • Vypracovávání průběžných a finálních zpráv

Veškerou dokumentaci můžeme zpracovávat v češtině, slovenštině či angličtině podle přání našich zákazníků. 

MUDr. Ivana Kodatová

Za uplynulých 25 let jsem spolupracovala na mnoha klinických hodnoceních (fáze III) a poregistračních studiích a klinických zkouškách. Mezi největší studie patří ONTARGET, ale byly i další, které se zabývaly ověřováním bezpečnosti LP a bezpečnosti způsobu použití, interakcí s dalšími léčivými přípravky či rozšířením indikace.

Ve společnosti QMFocus jsem vytvořila tým poradců z řad lékařů, kteří se věnují více než 15 let klinické praxi v oblastech kardiologie, léčbou bolesti, nefrologie, plicních onemocnění, diabetologie, oftalmologie a kromě toho mají znalosti s klinickým hodnocením, poregistračními studiemi a klinickými zkouškami.